Formulář "Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně" žadatel předává lékaři

<Ke stažení ve formátu PDF>